Hiển thị 241–256 của 1387 kết quả

ALTH 252/25K-AS

Bánh tải nặng, vỏ PU Extrathane Blickle, cốt bánh nhôm, chống tĩnh điện

Vỏ:

 • PU Extrathane chất lượng cao, độ cứng 92 Shore A
 • dễ lăn bánh
 • chịu mài mòn
 • chịu lực cắt và xé tốt
 • màu xám, không để dấu trên nền, không ố màu
 • liên kết hóa học chắc chắn với Cốt bánh

Cốt bánh:

 • nhôm đúc khuôn

Đặc tính khác:

 • kháng hóa chất mạnh mẽ
 • Nhiệt độ làm việc: -20 °C to +70 °C, tạm thời lên đến+90 °C, khả năng tải giảm khi nhiệt độ trên +40 °C
 • dẫn điện (trở kháng ohm) ≤ 107 Ω
 • Cốt bánh tải nặng, thiết kế chịu lực

ALTH 252/25K-AS

Bánh tải nặng, vỏ PU Extrathane Blickle, cốt bánh nhôm, chống tĩnh điện

Vỏ:

 • PU Extrathane chất lượng cao, độ cứng 92 Shore A
 • dễ lăn bánh
 • chịu mài mòn
 • chịu lực cắt và xé tốt
 • màu xám, không để dấu trên nền, không ố màu
 • liên kết hóa học chắc chắn với Cốt bánh

Cốt bánh:

 • nhôm đúc khuôn

Đặc tính khác:

 • kháng hóa chất mạnh mẽ
 • Nhiệt độ làm việc: -20 °C to +70 °C, tạm thời lên đến+90 °C, khả năng tải giảm khi nhiệt độ trên +40 °C
 • dẫn điện (trở kháng ohm) ≤ 107 Ω
 • Cốt bánh tải nặng, thiết kế chịu lực

ALTH 80/15K

Bánh tải nặng, vỏ PU Extrathane Blickle, cốt bánh nhôm

Vỏ:

 • PU Extrathane chất lượng cao, độ cứng 92 Shore A
 • dễ lăn bánh
 • chịu mài mòn
 • chịu lực cắt và xé tốt
 • màu vàng nhạt, không để dấu trên nền, không ố màu
 • liên kết hóa học chắc chắn với Cốt bánh

Cốt bánh:

 • nhôm đúc khuôn

Đặc tính khác:

 • kháng hóa chất mạnh mẽ
 • Nhiệt độ làm việc: -20 °C to +70 °C, tạm thời lên đến+90 °C, khả năng tải giảm khi nhiệt độ trên +40 °C

ALTH 80/15K

Bánh tải nặng, vỏ PU Extrathane Blickle, cốt bánh nhôm

Vỏ:

 • PU Extrathane chất lượng cao, độ cứng 92 Shore A
 • dễ lăn bánh
 • chịu mài mòn
 • chịu lực cắt và xé tốt
 • màu vàng nhạt, không để dấu trên nền, không ố màu
 • liên kết hóa học chắc chắn với Cốt bánh

Cốt bánh:

 • nhôm đúc khuôn

Đặc tính khác:

 • kháng hóa chất mạnh mẽ
 • Nhiệt độ làm việc: -20 °C to +70 °C, tạm thời lên đến+90 °C, khả năng tải giảm khi nhiệt độ trên +40 °C

ALTH 80/15K-AS

Bánh tải nặng, vỏ PU Extrathane Blickle, cốt bánh nhôm, chống tĩnh điện

Vỏ:

 • PU Extrathane chất lượng cao, độ cứng 92 Shore A
 • dễ lăn bánh
 • chịu mài mòn
 • chịu lực cắt và xé tốt
 • màu xám, không để dấu trên nền, không ố màu
 • liên kết hóa học chắc chắn với Cốt bánh

Cốt bánh:

 • nhôm đúc khuôn

Đặc tính khác:

 • kháng hóa chất mạnh mẽ
 • Nhiệt độ làm việc: -20 °C to +70 °C, tạm thời lên đến+90 °C, khả năng tải giảm khi nhiệt độ trên +40 °C
 • dẫn điện (trở kháng ohm) ≤ 107 Ω

ALTPU 120/15XK-ELS

Bánh, vỏ chất liệu PU nhiệt dẻo, cốt bánh nhôm, dẫn điện, không để dấu trên nền

Bánh:

 • PU nhiệt dẻo chất lượng cao (TPU), độ cứng 92 Shore A
 • dễ lăn và xoay bánh
 • chịu mài mòn
 • màu đen xám, không để dấu trên nền, không ố màu

Đặc tính khác:

 • Nhiệt độ làm việc: -20 °C to +134 °C, khả năng tải giảm khi nhiệt độ trên +35 °C
 • phù hợp cho việc hấp tiệt trùng
 • dẫn điện (trở kháng ohm) ≤ 104 Ω

ALTPU 120/15XK-ELS

Bánh, vỏ chất liệu PU nhiệt dẻo, cốt bánh nhôm, dẫn điện, không để dấu trên nền

Bánh:

 • PU nhiệt dẻo chất lượng cao (TPU), độ cứng 92 Shore A
 • dễ lăn và xoay bánh
 • chịu mài mòn
 • màu đen xám, không để dấu trên nền, không ố màu

Đặc tính khác:

 • Nhiệt độ làm việc: -20 °C to +134 °C, khả năng tải giảm khi nhiệt độ trên +35 °C
 • phù hợp cho việc hấp tiệt trùng
 • dẫn điện (trở kháng ohm) ≤ 104 Ω

ALTPU 125/15XK-ELS

Bánh, vỏ chất liệu PU nhiệt dẻo, cốt bánh nhôm, dẫn điện, không để dấu trên nền

Bánh:

 • PU nhiệt dẻo chất lượng cao (TPU), độ cứng 92 Shore A
 • dễ lăn và xoay bánh
 • chịu mài mòn
 • màu đen xám, không để dấu trên nền, không ố màu

Đặc tính khác:

 • Nhiệt độ làm việc: -20 °C to +134 °C, khả năng tải giảm khi nhiệt độ trên +35 °C
 • phù hợp cho việc hấp tiệt trùng
 • dẫn điện (trở kháng ohm) ≤ 104 Ω

ALTPU 125/15XK-ELS

Bánh, vỏ chất liệu PU nhiệt dẻo, cốt bánh nhôm, dẫn điện, không để dấu trên nền

Bánh:

 • PU nhiệt dẻo chất lượng cao (TPU), độ cứng 92 Shore A
 • dễ lăn và xoay bánh
 • chịu mài mòn
 • màu đen xám, không để dấu trên nền, không ố màu

Đặc tính khác:

 • Nhiệt độ làm việc: -20 °C to +134 °C, khả năng tải giảm khi nhiệt độ trên +35 °C
 • phù hợp cho việc hấp tiệt trùng
 • dẫn điện (trở kháng ohm) ≤ 104 Ω

ALTPU 150/15XK-ELS

Bánh, vỏ chất liệu PU nhiệt dẻo, cốt bánh nhôm, dẫn điện, không để dấu trên nền

Bánh:

 • PU nhiệt dẻo chất lượng cao (TPU), độ cứng 92 Shore A
 • dễ lăn và xoay bánh
 • chịu mài mòn
 • màu đen xám, không để dấu trên nền, không ố màu

Đặc tính khác:

 • Nhiệt độ làm việc: -20 °C to +134 °C, khả năng tải giảm khi nhiệt độ trên +35 °C
 • phù hợp cho việc hấp tiệt trùng
 • dẫn điện (trở kháng ohm) ≤ 104 Ω

ALTPU 150/15XK-ELS

Bánh, vỏ chất liệu PU nhiệt dẻo, cốt bánh nhôm, dẫn điện, không để dấu trên nền

Bánh:

 • PU nhiệt dẻo chất lượng cao (TPU), độ cứng 92 Shore A
 • dễ lăn và xoay bánh
 • chịu mài mòn
 • màu đen xám, không để dấu trên nền, không ố màu

Đặc tính khác:

 • Nhiệt độ làm việc: -20 °C to +134 °C, khả năng tải giảm khi nhiệt độ trên +35 °C
 • phù hợp cho việc hấp tiệt trùng
 • dẫn điện (trở kháng ohm) ≤ 104 Ω

AP1-10

Miếng chuyển đổi bích chất liệu nhựa tổng hợp

 • Điều chỉnh cao độ của bích gắn

AP1-10

Miếng chuyển đổi bích chất liệu nhựa tổng hợp

 • Điều chỉnh cao độ của bích gắn

AP3-17

Miếng chuyển đổi bích chất liệu nhựa tổng hợp

 • Điều chỉnh cao độ của bích gắn

APS1-02,5

Miếng chuyển đổi bích chất liệu thép dập

 • Điều chỉnh cao độ của bích gắn

APS1-08

Miếng chuyển đổi bích chất liệu thép dập

 • Điều chỉnh cao độ của bích gắn